Tüstü çıxaran lyuklar

Tüstü çıxaran lyuklar

Tüstü çıxaran lyuklar lokal qar ağırlığının nəzərə alınması ilə işlənib hazırlanır. Rahatlığı, təhlükəsizliyi, germetikliyi, enerji effektivliyini və yüksək işıq buraxmaq qabiliyətini təmin edən qərarların geniş assortimenti mümkündür.

Qutu Astron dam panellərinə daha dəqiq bitişmək üçün qalınlığı 80 mm təşkil edən poliuretan köpükdən istilik izolyasiyalı fobroarmaturlaşdırılmış plastikdən hazırlanır. Poliestr müdafiə gel örtüyü ilə örtülmüşdür. Özülün çərçivəsi qalınlığı 80 mm təşkil edən poliuretan köpükdən istilik izolyasiyası ilə isidilmiş və fobroarmaturlaşdırılmış plastik örtüyü ilə örtülmüşdür.

Qutular üçün Astron dam panellərinin rənglərinin palitrasına daxil olan bütün rənglər münasibdir.

 Üstünlükləri

 • Tüstü çıxaran lyuklar
  Yanğın zamanı tüstünün və zəhərli qazların kənar edilməsi, eləcə də, üçün yanan binadan personalın təhlükəsiz şəkildə təxliyyə olunması üçün.  Yanğın söndürmə komandası üçün görüntünün təmin olunması və potensial alışma ocaqlarının ləğv olunması üçün
 • Təbii ventilyasiya
  Əməkdaşlar üçün rahat iş mühitinin təmin olunması və gündəlik havalanma üçün.
 • Təbii işıqlanma
  Şəfaff işıqlı, tüstü çıxaran lyuklar ptaqlarda işləmək üçün rahat şəraiti yaradaraq  binanın daxilində təbii işıqlanmaya yardım edir. Tüstü çıxaran lyuklar təbii işıqlanmanın optimal şəkildə istifadə olunmasını təmin edərək (54%) və enerji istehlakını azaldaraq sanki damda pəncərə rolunu oynayır

 

Texniki xarakteristikalar

 • Maksimal dəqiq ağırlıq: bağlı lyuk üçün 150 kq/kv.m
 • Açılma – bağlanma dövrələrinin sayı: qəza vəziyyətində 300 dövrə açma
 • Təhlükəsizlik: lyukun oyuğunda quraşdırılan təhlükəsizlik qəfəsi ilə alternativ variant təklif olunur
 • Mexaniki müqavimət: 1200 C

Digər məhsullar

Tüstü çıxaran lyuklar Tüstü çıxaran lyuklar lokal qar ağırlığının nəzərə alınması ilə işlənib hazırlanır. Rahatlığı, təhlükəsizliyi, germetikliyi, enerji effektivliyini və...

Kran-tirlər Astron tədarük komplekti zəruri hallarda 50 x 30 mm kimi standart ölçülü relslər ilə qaynaq olunan kran – tirlərin...

Monodek sistemi Mərtəbələrarası çatılar sənaye – kommerisya təyinatlı istənilən binanın vacib elementi olub, onun sayəsində bina anbarlara yığılma və saxlanmanın...

Inodek sistemi Mərtəbələrarası çatılar sənaye – kommerisya təyinatlı istənilən binanın vacib elementi olub, onun sayəsində bina anbarlara yığılma və saxlanmanın...

Sinutec divar sistemi Sinutec divar sistemi özbaşına kəsən alətlər vasitəsilə divarın dayaq tirlərinə bərkidilən profilli dalğavarı polad lövhələrdən ibarətdir.  ...

Daxili naxışlı divar panelləri LPI1200 / LPG1000 Daxili naxışlı LPD1000 və ya  LPG1000 panelləri dayaq tirlərinin daxili tərəfindən bərkidilərək, ikilaylı...

Arctic divar siteminin xarakteristikaları: Binanın qızdırılmasına dair xərclərin maksimal olaraq azalmasını təmin edən istiliyin ötürülməsinə qarşı müqavimətin müstəsna olaraq yüksək...

Divar sistemi LPA900 Divar sistemi LРА900 panellərin rəngində polimer papaqla özbaşına kəsici alətlərin köməyi ilə divar oyuqlarına bərkidilən polad profilli...

Astrotherm divarın istilik izolyasiyası Astrotherm istilik izolyasiyası – buxardan izolyasiyanın təbəqəsi ilə örtülən şüşə lifdən alınan tutqun şüşələrdir. Estetikanın yaxşılaşdırılması...

Yumşaq dam Multitec.   Multitec  dam sistemi profilli polad lövhələrdən ibarətdir və yumşaq damın onun üzərində sonradan montaj olunması üçün...

Spacetec polad dam sistemi Sistem profilli polad lövhələrdən ibarətdir və yumşaq damın onun üzərində sonradan montaj olunması üçün nəzərdə tutulmuşdur....

Dam sistemi LPR1000 Xarici naxışlı dam panelləri LPR1000 — S550 markalı, qalınlığı 0,50 mm təşkil edən polad lövhədən soyuq yayma...

Falslı dam sistemi LMR600 Xarici naxışlı dam panelləri LMR600 — polad profilli panellər olub, qalınlığı 0,66 mm təşkil edən polad...

İkincidərəcəli karkas İkincidərəcəli karkas  – əsas daşıyıcı karkasa klimatik və əlavə ağırlıqları ötürən dam və divar sistemlərinin panellərinin bərkidildiyi elementlərin...

Polad çərçivə konstruksiyalar – Əsas karkas Əsas karkas məhz özülə xarici ağırlığı ötürən konstruktiv elementlərdən ibarətdir. Buna müvafiq olaraq əsas...