LMR600

Falslı dam sistemi LMR600

Xarici naxışlı dam panelləri LMR600 — polad profilli panellər olub, qalınlığı 0,66 mm təşkil edən polad lövhədən soyuq üsulla yayma metodu ilə hazırlanır. Panelin işçi eni 600 mm təşkil edərək, fals birləşməsi işlək səth üzərində 70 mm hündürküyə qaldırılmışdır. 150 mm məsafəli köndələn tillər dam üzərində gəzmək imkanını təmin edir. Çürümə əleyhin örtük  — Aluzinc adlanır. Linki Ilə >> LMR600 dam sisteminin montajı ilə bağlı videoya baxın

 

Üstünlükləri

 • Hərəkətli dayaq sistemi mövsümi istilik genişlənmələrini kompensasiya edir
 • Ikiqat falsın hesabına uzunömürlülük və germetiklik 360°
 • Xüsusi falsı diyirlədici maşının köməyi ilə tikinti meydançasında yayma yerinə yetirilir
 • Panellər dam panelləri ilə birlikdə ikiqat falsa yayılan xüsusi hərəkətli kliplərin köməyi ilə dam dayaq tirlərinə bərkidilir
 • Yayılmadan sonra bütün dam sistemi fasiləsiz sxem üzrə işləməyə başlayır
 • Soyuq körpüləri kliplər arasındakı böyük məsafə hesabına istisna olunmuşdur

 

Texniki parametrlər 

 • Panelin işçi eni 600 mm, falsın hündürlüyü isə – 70 mm təşkil edir
 • Panel sərbəst şəkildə genişlənməni təmin edən hərəkətli klipdə qeydə alınır
 • 150 mm məsafəli köndələn tillər dam üzərində gəzmək imkanını təmin edir
 • Panellər Aluzinc müdafiə örtüyü ilə qalınlığı 0,66 mm təşkil edən polad lövhələrdən hazırlanır
 • Şaquli fals 360°

Digər məhsullar

Tüstü çıxaran lyuklar Tüstü çıxaran lyuklar lokal qar ağırlığının nəzərə alınması ilə işlənib hazırlanır. Rahatlığı, təhlükəsizliyi, germetikliyi, enerji effektivliyini və...

Kran-tirlər Astron tədarük komplekti zəruri hallarda 50 x 30 mm kimi standart ölçülü relslər ilə qaynaq olunan kran – tirlərin...

Monodek sistemi Mərtəbələrarası çatılar sənaye – kommerisya təyinatlı istənilən binanın vacib elementi olub, onun sayəsində bina anbarlara yığılma və saxlanmanın...

Inodek sistemi Mərtəbələrarası çatılar sənaye – kommerisya təyinatlı istənilən binanın vacib elementi olub, onun sayəsində bina anbarlara yığılma və saxlanmanın...

Sinutec divar sistemi Sinutec divar sistemi özbaşına kəsən alətlər vasitəsilə divarın dayaq tirlərinə bərkidilən profilli dalğavarı polad lövhələrdən ibarətdir.  ...

Daxili naxışlı divar panelləri LPI1200 / LPG1000 Daxili naxışlı LPD1000 və ya  LPG1000 panelləri dayaq tirlərinin daxili tərəfindən bərkidilərək, ikilaylı...

Arctic divar siteminin xarakteristikaları: Binanın qızdırılmasına dair xərclərin maksimal olaraq azalmasını təmin edən istiliyin ötürülməsinə qarşı müqavimətin müstəsna olaraq yüksək...

Divar sistemi LPA900 Divar sistemi LРА900 panellərin rəngində polimer papaqla özbaşına kəsici alətlərin köməyi ilə divar oyuqlarına bərkidilən polad profilli...

Astrotherm divarın istilik izolyasiyası Astrotherm istilik izolyasiyası – buxardan izolyasiyanın təbəqəsi ilə örtülən şüşə lifdən alınan tutqun şüşələrdir. Estetikanın yaxşılaşdırılması...

Yumşaq dam Multitec.   Multitec  dam sistemi profilli polad lövhələrdən ibarətdir və yumşaq damın onun üzərində sonradan montaj olunması üçün...

Spacetec polad dam sistemi Sistem profilli polad lövhələrdən ibarətdir və yumşaq damın onun üzərində sonradan montaj olunması üçün nəzərdə tutulmuşdur....

Dam sistemi LPR1000 Xarici naxışlı dam panelləri LPR1000 — S550 markalı, qalınlığı 0,50 mm təşkil edən polad lövhədən soyuq yayma...

Falslı dam sistemi LMR600 Xarici naxışlı dam panelləri LMR600 — polad profilli panellər olub, qalınlığı 0,66 mm təşkil edən polad...

İkincidərəcəli karkas İkincidərəcəli karkas  – əsas daşıyıcı karkasa klimatik və əlavə ağırlıqları ötürən dam və divar sistemlərinin panellərinin bərkidildiyi elementlərin...

Polad çərçivə konstruksiyalar – Əsas karkas Əsas karkas məhz özülə xarici ağırlığı ötürən konstruktiv elementlərdən ibarətdir. Buna müvafiq olaraq əsas...