Arctic divar siteminin

Arctic divar siteminin xarakteristikaları:

 • Binanın qızdırılmasına dair xərclərin maksimal olaraq azalmasını təmin edən istiliyin ötürülməsinə qarşı müqavimətin müstəsna olaraq yüksək kəmiyyətləri. Arctic R0пр (а) = 4,464 (kv.m*oS/Vt) Müqayisə üçün sendviç-panel 200 mm R0pr (а) = 4,560 (kv.m*оS/Vt)
 • Buxar ilə izolyasiyanın yeni sistemi binanın daxilində qızdırıcının rüstubətdən etibarlı müdafiəsini təmin edir
 • Oda qarşı davamlılığın əla göstəriciləri, Astron – dan Arctic divar sistemi oda qarşı davamlılığın EI 45 həddinə və yanğın təhlükəsizliyi dərəcəsinə К0 (15)
 • Optimal addımın istifadə olunması imkanı
 • Qorizontal montaj zamanı çərçivələrin məsafəsi adətən 6 metr ilə məhdudlaşdırılan, vertikal montaj zamanı isə divarın dayaq tirləri tərəfindən interyeri baxımlı olmayan sendviç – panellərdən fərqli olaraq binanın çərçivələrinin optimal məsafəsindən istifadə olunması imkanı
 • Binanın əla interyeri – buxar izolyasiyası və daxili naxışlı panellər divarın dayaq tirlərini bütünlüklə gizlədir. Həmçinin, məişət və ya ofis təyinatlı otaqlar üçün  hamar, naxışın vurulmasına hazır olan səthlə təmin olunma məqsədilə daxili divarın gips-karton ilə naxışlanması variantı mümkündür
 • Divar sisteminin montaj olunması zamanı ya kranın, ya xüsusi manipulyatorun tələb olunduğu sendviç – panellərdən fərqli olaraq təmamilə mexaniki montaj
 • Divar sistemi tam komplektli  Astron binasının tədarükünün bir hissəsi olub, divar aksessuarları üçün bütün zəruri detallardan: darvazalar, qapılar, pəncərələr, asma tavanlar, aşırımlar  üçün oyuqlardan ibarətdir və sairə.

 

ArcticWall sisteminin qurğusu

 • 1 – Xarici divar paneli LPA900
 • 2 – izolyasiya bloku, 19 mm
 • 3 – buxar ilə izolyasiya olmadan 40 mm Astrotherm qızdırıcısı. Montaj zamanı 20 mm – ə qədər sıxılır
 • 4 – Isoverstandard qızdırıcısı, qalınlığı 100 mm, 45 – 50 kq/m³ təşkil edən daş pambıq plitə
 • 5 – Isoverstandard, qızdırıcısı, qalınlığı 100 mm, 45 – 50 kq/m³ təşkil edən daş pambıq plitə
 • 6 – Divarın Z-çəkilli dayaq tiri 203 mm
 • 7 – Buxarla izolyasiya sistemi
 • 8 – Daxili naxış paneli LPD1000 və ya gips karton
 • 9 – Əsas daşıyıcı karkas sütunu

 

Texniki parametrlər

 • İstilik izolyasiyasının qalınlığı: 240 mm qədər
 • Panelin faydalı eni: 900 mm
 • R0pr kəmiyyəti = 4,46 (kv.m*°C)/Vt
 • Hava səsinin izolyasiyası indeksi: Rw = 45 dB
 • Səsin udulması əmsalı: αw = 0.70

 

Aksessuarlar

 • Darvazalar
 • Bir- və ikilaylı qapılar
 • Oyuqların çərçivəyə alınması
 • Şəffaf işıq panelləri
 • Jalüzi
 • Dekorativ yığma elementlər

 

Üstünlükləri

 • Sistem ən yaxşı istilik izolyasiyası xarakteristikalarını təmin edir
 • Bir mənbədən optimallaşdırılmış tam komplektli tədarük
 • Kranları istifadə etmədən sürətli və texnoloji montaj
 • Estetik həll: dayaq tirləri daxili naxış paneli ilə gizlədilmişdir
 • Oda qarşı yüksək davamlılıq göstəriciləri

Digər məhsullar

Tüstü çıxaran lyuklar Tüstü çıxaran lyuklar lokal qar ağırlığının nəzərə alınması ilə işlənib hazırlanır. Rahatlığı, təhlükəsizliyi, germetikliyi, enerji effektivliyini və...

Kran-tirlər Astron tədarük komplekti zəruri hallarda 50 x 30 mm kimi standart ölçülü relslər ilə qaynaq olunan kran – tirlərin...

Monodek sistemi Mərtəbələrarası çatılar sənaye – kommerisya təyinatlı istənilən binanın vacib elementi olub, onun sayəsində bina anbarlara yığılma və saxlanmanın...

Inodek sistemi Mərtəbələrarası çatılar sənaye – kommerisya təyinatlı istənilən binanın vacib elementi olub, onun sayəsində bina anbarlara yığılma və saxlanmanın...

Sinutec divar sistemi Sinutec divar sistemi özbaşına kəsən alətlər vasitəsilə divarın dayaq tirlərinə bərkidilən profilli dalğavarı polad lövhələrdən ibarətdir.  ...

Daxili naxışlı divar panelləri LPI1200 / LPG1000 Daxili naxışlı LPD1000 və ya  LPG1000 panelləri dayaq tirlərinin daxili tərəfindən bərkidilərək, ikilaylı...

Arctic divar siteminin xarakteristikaları: Binanın qızdırılmasına dair xərclərin maksimal olaraq azalmasını təmin edən istiliyin ötürülməsinə qarşı müqavimətin müstəsna olaraq yüksək...

Divar sistemi LPA900 Divar sistemi LРА900 panellərin rəngində polimer papaqla özbaşına kəsici alətlərin köməyi ilə divar oyuqlarına bərkidilən polad profilli...

Astrotherm divarın istilik izolyasiyası Astrotherm istilik izolyasiyası – buxardan izolyasiyanın təbəqəsi ilə örtülən şüşə lifdən alınan tutqun şüşələrdir. Estetikanın yaxşılaşdırılması...

Yumşaq dam Multitec.   Multitec  dam sistemi profilli polad lövhələrdən ibarətdir və yumşaq damın onun üzərində sonradan montaj olunması üçün...

Spacetec polad dam sistemi Sistem profilli polad lövhələrdən ibarətdir və yumşaq damın onun üzərində sonradan montaj olunması üçün nəzərdə tutulmuşdur....

Dam sistemi LPR1000 Xarici naxışlı dam panelləri LPR1000 — S550 markalı, qalınlığı 0,50 mm təşkil edən polad lövhədən soyuq yayma...

Falslı dam sistemi LMR600 Xarici naxışlı dam panelləri LMR600 — polad profilli panellər olub, qalınlığı 0,66 mm təşkil edən polad...

İkincidərəcəli karkas İkincidərəcəli karkas  – əsas daşıyıcı karkasa klimatik və əlavə ağırlıqları ötürən dam və divar sistemlərinin panellərinin bərkidildiyi elementlərin...

Polad çərçivə konstruksiyalar – Əsas karkas Əsas karkas məhz özülə xarici ağırlığı ötürən konstruktiv elementlərdən ibarətdir. Buna müvafiq olaraq əsas...