Kran-tirlər

Kran-tirlər

Astron tədarük komplekti zəruri hallarda 50 x 30 mm kimi standart ölçülü relslər ilə qaynaq olunan kran – tirlərin hazırlanmasından və layihələndirilməsindən ibarətdir.

 • Bütün bərkidici elementlər
 • Standart emal: SA 2.5 sinfinin xırdalanmış yonqarlı emalı və qalınlığı 80 mkm təşkil edən torpaq örtüyü
 • Statistik hesablama və montaj çertyojları

 

Əlavə imkanlar:

 • Kranın iş rejimindən asılı olaraq relslərin müxtəlif tipləri
 • Qaynaq olunmuş relsli kran altı tirlər
 • Gedişin məhdudlaşdırıcısı (elastik bufer olmadan)
 • Korroziya əleyhinə örtük

 

Üstünlükləri

 • Tirlər binaların konstruksiyasına inteqrasiya olunmuşdur
 • Çərçivə məsafəsinin optimallaşdırılması və kran – tirlərin uzunluğu
 • Binanın konstruksiyalarının və kran altı tirlərin bir mənbədən təchiz olunması – tam zavod istehsalı olan komplekt

 

Texniki xarakteristikalar

 • Standart yük qaldırmaq qabiliyyəti ≤ 15 q
 • Kran – tirin standart aşırımı: ≤ 25 m
 • Təsnifat: H2, B3 (DIN müvafiq olaraq )
 • Tirin uzunluğu: çərçivələrin 6 m – dən 9 m – ə qədər məsafəsi, kranın 12.5 tondan artıq yük qaldırmaq qabiliyyəti zamanı maksimal aşırım 8 m – dən artıq olmur
 • Bir kran-tirdə bir kran quraşdırılır. Bir neçə kranların quraşdırılması zamanı tirin zədələnməsinin qarşısının alınması üçün gedişin məhdudlaşdırıcıları əlavə olunur
 • Kranların tipləri: I (birtirli) və II (ikitirli)
 • Qaldırıcı qurğu: qarmaq

Digər məhsullar

Tüstü çıxaran lyuklar Tüstü çıxaran lyuklar lokal qar ağırlığının nəzərə alınması ilə işlənib hazırlanır. Rahatlığı, təhlükəsizliyi, germetikliyi, enerji effektivliyini və...

Kran-tirlər Astron tədarük komplekti zəruri hallarda 50 x 30 mm kimi standart ölçülü relslər ilə qaynaq olunan kran – tirlərin...

Monodek sistemi Mərtəbələrarası çatılar sənaye – kommerisya təyinatlı istənilən binanın vacib elementi olub, onun sayəsində bina anbarlara yığılma və saxlanmanın...

Inodek sistemi Mərtəbələrarası çatılar sənaye – kommerisya təyinatlı istənilən binanın vacib elementi olub, onun sayəsində bina anbarlara yığılma və saxlanmanın...

Sinutec divar sistemi Sinutec divar sistemi özbaşına kəsən alətlər vasitəsilə divarın dayaq tirlərinə bərkidilən profilli dalğavarı polad lövhələrdən ibarətdir.  ...

Daxili naxışlı divar panelləri LPI1200 / LPG1000 Daxili naxışlı LPD1000 və ya  LPG1000 panelləri dayaq tirlərinin daxili tərəfindən bərkidilərək, ikilaylı...

Arctic divar siteminin xarakteristikaları: Binanın qızdırılmasına dair xərclərin maksimal olaraq azalmasını təmin edən istiliyin ötürülməsinə qarşı müqavimətin müstəsna olaraq yüksək...

Divar sistemi LPA900 Divar sistemi LРА900 panellərin rəngində polimer papaqla özbaşına kəsici alətlərin köməyi ilə divar oyuqlarına bərkidilən polad profilli...

Astrotherm divarın istilik izolyasiyası Astrotherm istilik izolyasiyası – buxardan izolyasiyanın təbəqəsi ilə örtülən şüşə lifdən alınan tutqun şüşələrdir. Estetikanın yaxşılaşdırılması...

Yumşaq dam Multitec.   Multitec  dam sistemi profilli polad lövhələrdən ibarətdir və yumşaq damın onun üzərində sonradan montaj olunması üçün...

Spacetec polad dam sistemi Sistem profilli polad lövhələrdən ibarətdir və yumşaq damın onun üzərində sonradan montaj olunması üçün nəzərdə tutulmuşdur....

Dam sistemi LPR1000 Xarici naxışlı dam panelləri LPR1000 — S550 markalı, qalınlığı 0,50 mm təşkil edən polad lövhədən soyuq yayma...

Falslı dam sistemi LMR600 Xarici naxışlı dam panelləri LMR600 — polad profilli panellər olub, qalınlığı 0,66 mm təşkil edən polad...

İkincidərəcəli karkas İkincidərəcəli karkas  – əsas daşıyıcı karkasa klimatik və əlavə ağırlıqları ötürən dam və divar sistemlərinin panellərinin bərkidildiyi elementlərin...

Polad çərçivə konstruksiyalar – Əsas karkas Əsas karkas məhz özülə xarici ağırlığı ötürən konstruktiv elementlərdən ibarətdir. Buna müvafiq olaraq əsas...