Sinutec divar sistemi

Sinutec divar sistemi

Sinutec divar sistemi özbaşına kəsən alətlər vasitəsilə divarın dayaq tirlərinə bərkidilən profilli dalğavarı polad lövhələrdən ibarətdir.

 

Üstünlükləri

 • Panelin estetik qorizontal profili, dalğanın cüzi hündürlüyü
 • Yüksək effektiv və ekoloji istilik izolyasiyası
 • Daxili naxışlar üçün perforasiyalı divar panelinin istifadə olunması zamanı yüksək səsin udulması
 • Dekorativ yığma elementlərin tam dəsti

Texniki xarakteristikalar

 • Nominal qalınlıq: variasiya olunur
 • Panelin faydalı eni: 988 mm (76 mm üzrə 13 modullar)
 • Sink örtüklü polad özül protected (275 q/m²).
 • Xarici səth: qalınlığı 25 mkm və ya 35 mkm təşkil edən Superpoliester

 

Aksessuarlar

 • Bir- və iki laylı qapılar
 • Darvazalar
 • Pəncərə oyuqlarının çərçivəyə alınması
 • Qapı oyuqlarının çərçivəyə alınması
 • Ventilyasiya qəfəsləri
 • Dekorativ yığma elementlər
 • Örtük: Superpoliester
 • Otaqda daha keyfiyyətli akustikası üçün LPD1000 və ya LPG1000 daxili divar panellərini quraşdırmaq mümkündür

Standart rəng

 • #39 / ~ RAL: 9002
 • #44 / ~ RAL: 9007
 • #45 / ~ RAL: 9006
 • #50 / ~ RAL: 9010

Panellərin rəngində yastı polimer papaqla özbaşına kəsici alətlərin köməyi ilə panellər köməkçi profillərə birləşdirilir (divarın dayaq tirlərinə bolt birləşmələri ilə birləşən və hündürlüyü 80 mm təşkil edən Z-şəkilli profillər). Panellərin quraşdırılması qismən çarpazlaşma yolu ilə kürsülükdən karnizə qədər qorizontal istiqamətdə aparılır.

Divar sistemi Sinutec

Divar sistemi Sinutec özbaşına kəsici alətlərin köməyi ilə divarın dayaq tirlərinə bərkidilən profilli dalğavarı polad lövhələrdən ibarətdir.

 

Üstünlükləri

 • Panelik estetik qorizontal profili, dalğanın cüzi hündürlüyü
 • Yüksək effektivliyə malik olan və ekoloji istilik izolyasiyası
 • Daxili naxışlar üçün perforasiyalı divar panelinin istifadə olunması zamanı yüksək səsin udulması
 • Dekorativ yığma elementlərin tam dəsti

 

Texniki xarakteristikalar

 • Nominal qalınlıq: variasiya olunur
 • Panelin faydalı eni: 988 mm (76 mm üzrə 13 modullar)
 • Sink örtüklü polad özül protected (275 q/m²).
 • Xarici səth: qalınlığı 25 mkm və ya 35 mkm təşkil edən Superpoliester

 

Aksessuarlar

 • Bir- və iki laylı qapılar
 • Darvazalar
 • Pəncərə oyuqlarının çərçivəyə alınması
 • Qapı oyuqlarının çərçivəyə alınması
 • Ventilyasiya qəfəsləri
 • Dekorativ yığma elementlər
 • Örtük: Superpoliester
 • Otaqda daha keyfiyyətli akustikası üçün LPD1000 və ya LPG1000 daxili divar panellərini quraşdırmaq mümkündür

Standart rəng

 • #39 / ~ RAL: 9002
 • #44 / ~ RAL: 9007
 • #45 / ~ RAL: 9006
 • #50 / ~ RAL: 9010

     

      Rumıniyada Autoliv istehsalat mərkəzi

Digər məhsullar

Tüstü çıxaran lyuklar Tüstü çıxaran lyuklar lokal qar ağırlığının nəzərə alınması ilə işlənib hazırlanır. Rahatlığı, təhlükəsizliyi, germetikliyi, enerji effektivliyini və...

Kran-tirlər Astron tədarük komplekti zəruri hallarda 50 x 30 mm kimi standart ölçülü relslər ilə qaynaq olunan kran – tirlərin...

Monodek sistemi Mərtəbələrarası çatılar sənaye – kommerisya təyinatlı istənilən binanın vacib elementi olub, onun sayəsində bina anbarlara yığılma və saxlanmanın...

Inodek sistemi Mərtəbələrarası çatılar sənaye – kommerisya təyinatlı istənilən binanın vacib elementi olub, onun sayəsində bina anbarlara yığılma və saxlanmanın...

Sinutec divar sistemi Sinutec divar sistemi özbaşına kəsən alətlər vasitəsilə divarın dayaq tirlərinə bərkidilən profilli dalğavarı polad lövhələrdən ibarətdir.  ...

Daxili naxışlı divar panelləri LPI1200 / LPG1000 Daxili naxışlı LPD1000 və ya  LPG1000 panelləri dayaq tirlərinin daxili tərəfindən bərkidilərək, ikilaylı...

Arctic divar siteminin xarakteristikaları: Binanın qızdırılmasına dair xərclərin maksimal olaraq azalmasını təmin edən istiliyin ötürülməsinə qarşı müqavimətin müstəsna olaraq yüksək...

Divar sistemi LPA900 Divar sistemi LРА900 panellərin rəngində polimer papaqla özbaşına kəsici alətlərin köməyi ilə divar oyuqlarına bərkidilən polad profilli...

Astrotherm divarın istilik izolyasiyası Astrotherm istilik izolyasiyası – buxardan izolyasiyanın təbəqəsi ilə örtülən şüşə lifdən alınan tutqun şüşələrdir. Estetikanın yaxşılaşdırılması...

Yumşaq dam Multitec.   Multitec  dam sistemi profilli polad lövhələrdən ibarətdir və yumşaq damın onun üzərində sonradan montaj olunması üçün...

Spacetec polad dam sistemi Sistem profilli polad lövhələrdən ibarətdir və yumşaq damın onun üzərində sonradan montaj olunması üçün nəzərdə tutulmuşdur....

Dam sistemi LPR1000 Xarici naxışlı dam panelləri LPR1000 — S550 markalı, qalınlığı 0,50 mm təşkil edən polad lövhədən soyuq yayma...

Falslı dam sistemi LMR600 Xarici naxışlı dam panelləri LMR600 — polad profilli panellər olub, qalınlığı 0,66 mm təşkil edən polad...

İkincidərəcəli karkas İkincidərəcəli karkas  – əsas daşıyıcı karkasa klimatik və əlavə ağırlıqları ötürən dam və divar sistemlərinin panellərinin bərkidildiyi elementlərin...

Polad çərçivə konstruksiyalar – Əsas karkas Əsas karkas məhz özülə xarici ağırlığı ötürən konstruktiv elementlərdən ibarətdir. Buna müvafiq olaraq əsas...