Astrotherm divarın istilik izolyasiyası

Astrotherm divarın istilik izolyasiyası

Astrotherm istilik izolyasiyası – buxardan izolyasiyanın təbəqəsi ilə örtülən şüşə lifdən alınan tutqun şüşələrdir. Estetikanın yaxşılaşdırılması üçün izolyasiyanın qonşu tutqun şüşələri arasındakı qovuşuq yerləri Alyustrip alüminium lenti ilə gizlədilir. Yüksək keyfiyyətli uzun lifli şüşə lifdən hazırlanan izolyasiyaedici tutqun şüşələr istiliyə qarşı davamlı sintetik qatran ilə hopdurulmuşdur və eynimənşəli struktura malikdir.

 

Üstünlükləri

 • Effektiv termik və akustik izolyasiya
 • İstiliyin ötürülməsinə qarşı yüksək müqavimət əmsalı
 • Tullantıların minimallaşdırılması
 • Şüşə lifinin yüksək sıxlığı — uzun xidmət müddəti
 • Buxardan izolyasiya plyonkalarının tiplərinin geniş seçimi
 • Oda qarşı yüksək davamlılıq
 • Sürətli və rahat montaj

 

Texniki xarakteristikalar

 • Sıxlıq: 15 kq/m³
 • İstilik keçiriciliyi əmsalı: 0,037 (Vt/m*ºС)
 • Nominal qalınlıq: 40, 60, 80, 100 və 120 mm
 • Uzunluq: layihə ilə təyin olunur
 • Qablaşdırma: rulonlar ilə tədarük olunur

 

Aksessuarlar

 • Alyustrip
 • Aliminium bəndlər və stepler
 • İkitərəfli yapışqanlı lent
 • Təmir dəsti

Digər məhsullar

Tüstü çıxaran lyuklar Tüstü çıxaran lyuklar lokal qar ağırlığının nəzərə alınması ilə işlənib hazırlanır. Rahatlığı, təhlükəsizliyi, germetikliyi, enerji effektivliyini və...

Kran-tirlər Astron tədarük komplekti zəruri hallarda 50 x 30 mm kimi standart ölçülü relslər ilə qaynaq olunan kran – tirlərin...

Monodek sistemi Mərtəbələrarası çatılar sənaye – kommerisya təyinatlı istənilən binanın vacib elementi olub, onun sayəsində bina anbarlara yığılma və saxlanmanın...

Inodek sistemi Mərtəbələrarası çatılar sənaye – kommerisya təyinatlı istənilən binanın vacib elementi olub, onun sayəsində bina anbarlara yığılma və saxlanmanın...

Sinutec divar sistemi Sinutec divar sistemi özbaşına kəsən alətlər vasitəsilə divarın dayaq tirlərinə bərkidilən profilli dalğavarı polad lövhələrdən ibarətdir.  ...

Daxili naxışlı divar panelləri LPI1200 / LPG1000 Daxili naxışlı LPD1000 və ya  LPG1000 panelləri dayaq tirlərinin daxili tərəfindən bərkidilərək, ikilaylı...

Arctic divar siteminin xarakteristikaları: Binanın qızdırılmasına dair xərclərin maksimal olaraq azalmasını təmin edən istiliyin ötürülməsinə qarşı müqavimətin müstəsna olaraq yüksək...

Divar sistemi LPA900 Divar sistemi LРА900 panellərin rəngində polimer papaqla özbaşına kəsici alətlərin köməyi ilə divar oyuqlarına bərkidilən polad profilli...

Astrotherm divarın istilik izolyasiyası Astrotherm istilik izolyasiyası – buxardan izolyasiyanın təbəqəsi ilə örtülən şüşə lifdən alınan tutqun şüşələrdir. Estetikanın yaxşılaşdırılması...

Yumşaq dam Multitec.   Multitec  dam sistemi profilli polad lövhələrdən ibarətdir və yumşaq damın onun üzərində sonradan montaj olunması üçün...

Spacetec polad dam sistemi Sistem profilli polad lövhələrdən ibarətdir və yumşaq damın onun üzərində sonradan montaj olunması üçün nəzərdə tutulmuşdur....

Dam sistemi LPR1000 Xarici naxışlı dam panelləri LPR1000 — S550 markalı, qalınlığı 0,50 mm təşkil edən polad lövhədən soyuq yayma...

Falslı dam sistemi LMR600 Xarici naxışlı dam panelləri LMR600 — polad profilli panellər olub, qalınlığı 0,66 mm təşkil edən polad...

İkincidərəcəli karkas İkincidərəcəli karkas  – əsas daşıyıcı karkasa klimatik və əlavə ağırlıqları ötürən dam və divar sistemlərinin panellərinin bərkidildiyi elementlərin...

Polad çərçivə konstruksiyalar – Əsas karkas Əsas karkas məhz özülə xarici ağırlığı ötürən konstruktiv elementlərdən ibarətdir. Buna müvafiq olaraq əsas...