İkincidərəcəli karkas

İkincidərəcəli karkas

İkincidərəcəli karkas  – əsas daşıyıcı karkasa klimatik və əlavə ağırlıqları ötürən dam və divar sistemlərinin panellərinin bərkidildiyi elementlərin sistemidir:
– Dam dayaq tirləri;
– Divar dayaq tirləri;
– Oyuqların çərçivəyə salınması elementləri.

Divar və dam dayaq tirləri soyuq halda qatlanan sinkləşdirilmiş Z – profillərdən yerinə yetirilmişdir. Montaj sinkləşdirilmiş boltların köməyi ilə həyata keçirilir. Oyuqlar əsasən sinkləşdirilmiş soyuq halda qatlanan  L-, С-, U- və Z-profillərdən yerinə yetirilmişdir.

 

 Üstünlükləri

  • Layihənin qurulmasının, istehsalın və montajın yüksək keyfiyyəti
  • İkincidərəcəli karkasın bütün elementləri sinkləşdirilmiş poladdan yerinə yetirilmişdir
  • Sürətli və texnoloji montaj
  • Dayaq tirlərini kabellər üçün açıq konstruksiya kimi istifadə etmək mümkündür
  • Uzunömürlülük

 

Texniki xarakteristikalar

  • Z və C şəkilli profolin divar və dam dayaq tirləri sinkləşdirilmiş materialdan hazırlanır.
  • Dayaq tirləri rigellərə bərkidlir və fasiləsiz sxemə əsasən işləyir.
  • Yan divar dayaq tirləri tez – tez fasiləsiz sxem əsasında işləyərək əsas karkasın sütunlarına bəkidilir, lakin sütunlar arasındakı elementlərə istinad edə bilərlər. Eyni sxemlə şalbanbaşı ilə döşənmiş dayaq tirləri işləyir.
  • Bir qayda olaraq, damın Z-dayaq tiri, fasiləsiz sxemə əsasən işləyərək (və ya  ikiqat Z-dayaq tiri) karnizin konstruktivindən və ağırlığından asılı olaraq karnizin elementi kimi istifadə olunur.

Digər məhsullar

Tüstü çıxaran lyuklar Tüstü çıxaran lyuklar lokal qar ağırlığının nəzərə alınması ilə işlənib hazırlanır. Rahatlığı, təhlükəsizliyi, germetikliyi, enerji effektivliyini və...

Kran-tirlər Astron tədarük komplekti zəruri hallarda 50 x 30 mm kimi standart ölçülü relslər ilə qaynaq olunan kran – tirlərin...

Monodek sistemi Mərtəbələrarası çatılar sənaye – kommerisya təyinatlı istənilən binanın vacib elementi olub, onun sayəsində bina anbarlara yığılma və saxlanmanın...

Inodek sistemi Mərtəbələrarası çatılar sənaye – kommerisya təyinatlı istənilən binanın vacib elementi olub, onun sayəsində bina anbarlara yığılma və saxlanmanın...

Sinutec divar sistemi Sinutec divar sistemi özbaşına kəsən alətlər vasitəsilə divarın dayaq tirlərinə bərkidilən profilli dalğavarı polad lövhələrdən ibarətdir.  ...

Daxili naxışlı divar panelləri LPI1200 / LPG1000 Daxili naxışlı LPD1000 və ya  LPG1000 panelləri dayaq tirlərinin daxili tərəfindən bərkidilərək, ikilaylı...

Arctic divar siteminin xarakteristikaları: Binanın qızdırılmasına dair xərclərin maksimal olaraq azalmasını təmin edən istiliyin ötürülməsinə qarşı müqavimətin müstəsna olaraq yüksək...

Divar sistemi LPA900 Divar sistemi LРА900 panellərin rəngində polimer papaqla özbaşına kəsici alətlərin köməyi ilə divar oyuqlarına bərkidilən polad profilli...

Astrotherm divarın istilik izolyasiyası Astrotherm istilik izolyasiyası – buxardan izolyasiyanın təbəqəsi ilə örtülən şüşə lifdən alınan tutqun şüşələrdir. Estetikanın yaxşılaşdırılması...

Yumşaq dam Multitec.   Multitec  dam sistemi profilli polad lövhələrdən ibarətdir və yumşaq damın onun üzərində sonradan montaj olunması üçün...

Spacetec polad dam sistemi Sistem profilli polad lövhələrdən ibarətdir və yumşaq damın onun üzərində sonradan montaj olunması üçün nəzərdə tutulmuşdur....

Dam sistemi LPR1000 Xarici naxışlı dam panelləri LPR1000 — S550 markalı, qalınlığı 0,50 mm təşkil edən polad lövhədən soyuq yayma...

Falslı dam sistemi LMR600 Xarici naxışlı dam panelləri LMR600 — polad profilli panellər olub, qalınlığı 0,66 mm təşkil edən polad...

İkincidərəcəli karkas İkincidərəcəli karkas  – əsas daşıyıcı karkasa klimatik və əlavə ağırlıqları ötürən dam və divar sistemlərinin panellərinin bərkidildiyi elementlərin...

Polad çərçivə konstruksiyalar – Əsas karkas Əsas karkas məhz özülə xarici ağırlığı ötürən konstruktiv elementlərdən ibarətdir. Buna müvafiq olaraq əsas...