«XONCHA»

Adı: sənaye korpusu « XONÇA »
Yerləşdiyi yer: Bakı şəhəri, Məhəmmədi qəsəbəsi
Sifarişçi: «ARAZ MARKET»
Layihənin təhvil verilməsi tarixi: 2018 – ci il

6300 kv. m sahəsi ilə ARAZ super marketləri şəbəkəsi üçün «XONÇA» sənaye binası. Yükləmə
– boşaltma doklarının yerləşməsinin optimizasiyası üçün 12 m olan çərçivələrin maksimal
mümkün addımının tətbiq edilməsi, bundan savayı, bu özül nöqtələrinin sayını azaltmağa və
bunun nəticəsi kimi, daşıyıcı karkasın montajı zamanı özül işlərində və kran – saatlarında qənaət
etməyə imkan verdi. Divarlarda, istilik izolyasiyası olan 80 mm qalınlıqda və LPD daxili
dekorativ panel ilə LPA900 birqatlı divar sistem tətbiq edilib.
Şəkilə baxaraq, elə bir təsəvvür yarana bilər ki, dam da həm də divarlarda ağ rəngli polimer
örtük ilə panellər istifadə edilib. Lakin bu göz aldatmadır, çünki layihədə LMR600 fals sistem
reallaşdırılıb, onun xarici panelləri alümin sink örtükləri ilə poladdan yerinə yetirilib. Əvvəla, bu
yüksək korroziyaya davamlılıq verir, bu səbəbdən biz 20 ilə qədər hərtərəfli korroziyadan geniş
zəmanət təqdim etməyə hazırıq! İkincisi, bu cür polad, yüksək işıq və istilik əks etdirici bacarığa

malikdir, buna görə də, sifarişçi binanın enerji effektivliyi nöqteyi nəzərdən əlavə bulkaları alır.
Bu cür dam altında o daha az qızacaq, bu o deməkdir ki, havalandırmada və kondisionerləşdə,
temperatur anbarları olan halda isə hələ soyutmada da qənaət etmək olar. Azərbaycanın iqlimini
nəzərə alaraq, ehtimal var ki, materialın bu xüsusiyyəti hətta daha çox qiymətlidir.

Layihələr