DAD

Adı: «DAD» meyvələrin emalı üzrə zavod
Yerləşdiyi yer: Quba rayonu.
Sifarişçi: «ECODRY»
Layinənin təhvil verilməsi tarixi: 2018 – ci il
3000 kv. m sahəsi olan DAD şirkəti üçün meyvələrin emal edilməsi üzrə Quba rayonunda olan
fabrik. Burada cemlər və quru meyvələr buraxılacaq. Texnoloji cəhətdən layihə xüsusi çətinliyin
ilə seçilmir: azad aşırım 30 m təşkil edir, divarlarda LPD daxili panel ilə və 100 mm istilik
izolyasiyası olan qalınlıqla LPA900 sistemi, damda – 120 mm istilik izolyasiyası olan qalınlıqla
LMR600 birqatlı fals sistemi tətbiq edilib. LMR600 fals damının birqatlı həlli, orada daxili panel
buxar izolyasiyası qatı ilə əvəz edilib.

Layihələr